• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Tư Mã Ý

Tư Mã Ý

Là trọng thần của Ngụy. Giỏi bày mưu, lập nhiều công. Trong đó đáng nói là thành công kháng quân Gia Cát Lượng và bình định Liêu Đông.

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 72
  • Phòng thủ : 97
  • Mưu lược : 98
  • Công thành : 18
  • Tốc độ : 30

 

Chiến Pháp cơ bản:

Phá Hoàng: Một đơn vị địch bị Sợ Hãi, mỗi lượt mất một lượng lính (Sát thương 52.5%, theo mưu lược), có 100% trúng Yêu Thuật, mất 79.5% lính (theo mưu lược), duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Mưu Sâu: Lượt đầu bản thân tăng 15 mưu lược, lượt 3 mưu công gây thêm 15% sát thương, duy trì đến hết trận.