• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Bàng Đức

Bàng Đức

Từng là thân tín của Mã Siêu, sau quy hàng Tào Tháo và trở thành thống soái một vùng.
Bị bắt khi đối chiến với Quan Vũ, sau từ chối quy hàng nước Thục mà tự sát.

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 1
  • Tấn công : 79
  • Phòng thủ : 98
  • Mưu lược : 71
  • Công thành : 2
  • Tốc độ : 96

 

Chiến Pháp cơ bản:

Tử Chiến: Bản thân vào Động Sát, miễn dịch Hỗn Loạn, Do Dự, Khiếp Chiến, Nóng Giận và Khiêu Khích, tăng 12.5 phòng phủ.

Chiến Pháp được tách:

Thủ Pháp: Bản thân tăng 14 phòng thủ (theo mưu lược).