• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Tuân Du

Tuân Du

Cháu của Tuân Úc, giỏi sách lược quân sự, được xem như "Mưu chủ" của Tào Tháo.
Nhiều lần hiến kế trong các cuộc chiến.

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 23
  • Phòng thủ : 71
  • Mưu lược : 95
  • Công thành : 15
  • Tốc độ : 28

 

Chiến Pháp cơ bản:

Kỳ Sách: Xóa hiệu quả bất lợi cho 1 đồng đội, mỗi lượt có 25% nhận ngẫu nhiên hiệu quả Động Sát, Lẩn Tránh, Tiên Thủ, duy trì 3 lượt, mỗi hiệu quả được xét riêng.

Chiến Pháp được tách:

Lạc Lôi: Mưu công 1 đơn vị địch (Sát thương 74%, theo mưu lược), địch bị Hỗn Loạn, duy trì 2 lượt.