• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Quách Hoàng Hậu

Quách Hoàng Hậu

Hoàng hậu đầu tiên của vương triều Tào Ngụy. Xinh đẹp, hiền dịu nên rất được Tào Phi sủng ái.

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 4
  • Tấn công : 50
  • Phòng thủ : 42
  • Mưu lược : 85
  • Công thành : 17
  • Tốc độ : 36

 

Chiến Pháp cơ bản:

Vô Oán: Trong 3 lượt đầu tiên, nhóm phe ta giảm 13% sát thương phải chịu (theo mưu lược), vào Động Sát, miễn dịch Hỗn Loạn, Do Dự, Khiếp Chiến, Nóng Giận và Khiêu khích,

Chiến Pháp được tách:

Quân Tâm: Xóa hiệu quả bất lợi cho nhóm phe ta, hồi ngay 54% lính (theo mưu lược).