• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Vương Dị

Vương Dị

Vợ Triệu Ngang, nổi tiếng là nữ tướng trung thành và thông minh.
Khi Mã Siêu làm loạn Lư Châu, Vương Dị giúp chồng thủ thành, lập nhiều chiến công.

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 4
  • Tấn công : 88
  • Phòng thủ : 52
  • Mưu lược : 90
  • Công thành : 9
  • Tốc độ : 53

 

Chiến Pháp cơ bản:

 Tử Thù: Sau khi tấn công thường sẽ mưu công mục tiêu (Sát thương 97%, theo mưu lược), địch không thể Cấp Cứu và Chỉnh Đốn, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

 Yêu Thuật: Chuẩn bị lượt 1, nhóm địch bị Nóng Giận, tấn công không phân biệt, duy trì 2 lượt.