• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Bàng Thống

Bàng Thống

Được gọi là Phượng Sồ, là quân sư của Lưu Bị. Lập công lớn trong trận thảo phạt Lưu Chương. Bị mai phục và tử chiến ở Lạc Phụng Pha.

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 71
  • Phòng thủ : 88
  • Mưu lược : 98
  • Công thành : 20
  • Tốc độ : 42

 

Chiến Pháp cơ bản:

Mật Mưu: Khiến 1 nhóm địch tấn công hoặc Mưu Công sát thương giảm 15% (Theo mưu lược), rơi vào Sợ Hãi (Tỉ lệ sát thương 57.5%, theo mưu lược), mỗi lần muốn chiến pháp truy kích chịu thêm tổ chú Yêu Thuật (Tỉ lệ sát thương 66.5%, theo mưu lược) trong 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Mai Phục: Chuẩn bị 1 lượt, thi triển mưu công 1 lần toàn phe địch (tỉ lệ sát thương 65%, theo mưu lược), ngẫu nhiên khiến 1 đơn vị địch lượt tấn công kế sát thương giảm mạnh (theo mưu lược).