• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Trương Cơ

Trương Cơ

Con gái của Trương Phi. Sau trở thành Hoàng Hậu nước Thục, xinh đẹp như chị.
Y kế thừa tính ngoan cường của cha. Sau khi Lưu Thiện bị Ngụy hạ gục, y vẫn sống bên hắn ở Lạc Dương.

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 94
  • Phòng thủ : 81
  • Mưu lược : 22
  • Công thành : 7
  • Tốc độ : 53

 

Chiến Pháp cơ bản:

Hổ Nữ: Nhóm địch bị Dao Động, mỗi lượt mất 67.5% lính, ngăn hồi lính, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Tỏa Nhuệ: Tấn công thường xong sẽ tấn công lần nữa (Sát thương 100%), địch không thể tấn công, duy trì 1 lượt.