• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Hoắc Dực

Hoắc Dực

Là vị tướng được sự đánh giá cao của Gia Cát Lượng. Khi Thành Đô bị bao vây, trong tình cảnh tuyệt vọng, gặp sự kêu hàng của kẻ địch, người đã rất bình tĩnh thể hiện "Chúa công vẫn chưa biết được sự an nguy, ta không thể quy hàng, như thế là vi phạm đạo trung nghĩa", thể hiện sự trung thành với nước Thục.
Khi biết chúa công Lưu Thiện đã quy hàng thì bản thân cũng quy hàng nước Ngụy.

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 77
  • Phòng thủ : 83
  • Mưu lược : 64
  • Công thành : 17
  • Tốc độ : 32

 

Chiến Pháp cơ bản:

Thảo Phạt: Tấn công 1 đơn vị địch, khiến địch Dao Động, mỗi lượt mất một lượng lính (Sát thương 67.5%), duy trì 2 lượt, giảm 12.5 phòng thủ.

Chiến Pháp được tách:

Phá Giáp: Tấn công thường xong sẽ tấn công lần nữa (Sát thương 75%), địch giảm 7.5 phòng thủ, duy trì 2 lượt.