• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Mã Đại

Mã Đại

Trước theo Mã Siêu đại chiến Tào Tháo, phản công Lũng Thượng, công Thành Đô, chiến Hán Trung. Sau được phái đi diệt Ngụy Diên. Sau bị Ngưu Kim đánh bại.

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 86
  • Phòng thủ : 81
  • Mưu lược : 72
  • Công thành : 5
  • Tốc độ : 77

 

Chiến Pháp cơ bản:

Đao Trảm: Tấn công mạnh một đơn vị địch (Sát thương 15%), cùng lượt không thể dùng chiến pháp chủ động nữa

Chiến Pháp được tách:

Phá Hồn: Tấn công một đơn vị địch (Sát thương 90%), có 50% khiến địch bị Nóng Giận, tấn công không phân biệt, duy trì 1 lượt.