• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Hoàng Nguyệt Anh

Hoàng Nguyệt Anh

Vợ Gia Cát Lượng. Am hiểu thiên văn, địa lý, giỏi thao lược.
Nghe nói Gia Cát Lượng có nhiều phát minh dựa trên những kỹ thuật của Hoàng Nguyệt Anh.

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 33
  • Phòng thủ : 70
  • Mưu lược : 94
  • Công thành : 16
  • Tốc độ : 29

 

Chiến Pháp cơ bản:

Bất Kiệt: Toàn phe địch sau lượt 1, 3, 5 sẽ bị Sợ Hãi (Sát thương 18.5%, theo mưu lược), Hỏa công (Sát thương 21.5%, theo mưu lược) và Yêu Thuật (Sát thương 25.5%, theo mưu lược) duy trì đến hết trận.

Chiến Pháp được tách:

Thần Binh: Trong 3 lượt đầu tiên, nhóm địch chịu thêm 15% sát thương (theo mưu lược).

Chiến Pháp đề nghị:

Hồi máu (Hỗ trợ): Tinh Nhuệ (Trâu Thị - 4 Sao, Tào Tiết - 4 Sao), Tăng Viện (Quan Hưng & Trương Bào - 4 Sao, Mục Hoàng Hậu - 4 Sao).

Khống chế địch: Sở Ca (Lý Nho - 4 Sao, Trương Bảo - 4 Sao).