• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Quan Ngân Bình

Quan Ngân Bình

Con gái thứ 3 của Quan Vũ. Rất tài giỏi trong cuộc thảo phạt Dị Tộc.
Tôn Quyền vốn muốn cưới con gái của Quan Vũ cho con trai mình nhưng bị từ chối. Do đó quan hệ giữa 2 nước Ngô, Thục cũng xấu đi.

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 80
  • Phòng thủ : 84
  • Mưu lược : 63
  • Công thành : 15
  • Tốc độ : 33

 

Chiến Pháp cơ bản:

Chiến Trận: Bản thân tăng 12.5% sát thương, mỗi lượt dùng chiến pháp chủ động tấn công nhóm địch (Sát thương 60%), không thể tấn công thường

Chiến Pháp được tách:

Bí Kíp Viễn Công: Trong 3 lượt đầu tiên, nhóm phe ta tăng 10 tấn công, tăng 10 mưu lược, mỗi lượt có 50% giúp tầm đánh +1.

Chiến pháp đề nghị:

Sát thương chính: Chiến Dũng (Lữ Bố - 5 Sao, Mã Vân Lộc - 5 Sao), Thương Trận (Trương Tú - 4 Sao, Hứa Chử - 4 Sao).

Hồi máu (Hỗ trợ): Hăng Hái (Văn Xú - 4 Sao).