• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Khương Duy

Khương Duy

Đồ đệ tâm đắc của Gia Cát Lượng và được xưng là Kỳ Lân Nhi, văn võ song toàn.
Sau khi Gia Cát Lượng qua đời thì bắt đầu bộc lộ tài năng, lên nắm quyền sau khi Phí Y mất, tiếp tục dẫn quân đánh Tào Ngụy nhưng không thành công.

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 92
  • Phòng thủ : 89
  • Mưu lược : 91
  • Công thành : 19
  • Tốc độ : 29

 

Chiến Pháp cơ bản:

 Từ Lâm: Nhóm phe tăng 12.5 phòng thủ, tăng 15 mưu lược, tấn công tăng 9.4, tăng 15 tốc độ, hiệu quả theo mưu lược, duy trì 2 lượt, có 50% Lẩn Tránh, miễn dịch sát thương lần kế.

Chiến Pháp được tách:

Ban Thưởng: Trong 3 lượt đầu tiên, nhóm phe ta tăng 15% sát thương (theo mưu lược).

Chiến pháp đề nghị:

Sát thương chính: Tấn Lôi (Cam Ninh – 5 sao), Bạch Nhẫn (Hách Chiêu – 5 sao).