• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng

Quân sư của Lưu Bị. Trung thành, tài trí, có đóng góp to lớn về mặt quân sự và chính trị của Thục quốc.
Nổi tiếng với các sự tích Hỏa thiêu Bác Vọng và Tân Dã, 7 lần bắt Mạnh Hoạch, 6 lần ra Kỳ Sơn.

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 49
  • Phòng thủ : 95
  • Mưu lược : 108
  • Công thành : 21
  • Tốc độ : 22

 

Chiến Pháp cơ bản:

Cẩm Nang: Nhóm phe ta giảm 17.5% sát thương mưu lược công phải chịu (theo mưu lược), tăng 7% sát thương (theo mưu lược), duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Mưu Sâu: Lượt đầu bản thân tăng 15 mưu lược, lượt 3 mưu công gây thêm 15% sát thương, duy trì đến hết trận.

Chiến pháp đề nghị:

Sát thương chính: Tấn Lôi (Cam Ninh – 5 sao), Diệm Phần (Lục Tốn - 4 Sao, Hoàng Phủ Tung - 4 Sao), Chìm Thất Quân (Bàng Thống - 4 Sao, Điền Phong - 4 Sao), Hỏa Trì (Pháp Chính - 3 Sao), Khốn Quân (Trình Phổ - 4 Sao, Trình Dục - 4 Sao).

Phá thành: Vân Thê (Di Hành - 3 Sao).

Hồi máu (Hỗ trợ): Tăng Viện (Quan Hưng & Trương Bào - 4 Sao, Mục Hoàng Hậu - 4 Sao).