• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Hoàng Hậu

Hoàng Hậu

Con gái của Trương Phi và Hạ Hầu Nguyệt Cơ, tính tình hiền lành. Tuy là con nhà võ nhưng bẩm sinh yếu đuối nhiều bệnh. Không như cha, nhưng trời sinh gương mặt khả ái, sau khi Lưu Thiện đăng cơ được phong làm hoàng hậu.

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 1
  • Tấn công : 52
  • Phòng thủ : 85
  • Mưu lược : 82
  • Công thành : 18
  • Tốc độ : 34

 

Chiến Pháp cơ bản:

Hiền Nghĩa: Nhóm phe ta không thể hồi lính, giảm 22.5% sát thương phải chịu (theo mưu lược), duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Quân Tâm: Xóa hiệu quả bất lợi cho nhóm phe ta, hồi ngay 54% lính (theo mưu lược).