• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Quan Bình

Quan Bình

Được Quan Vũ nhận làm nghĩa tử, thành phó tướng của Quan Vũ, lập nhiều công lớn.
Sau trở thành đại tướng, từng cùng Bàng Đức đại chiến 30 hiệp bất phân thắng bại. Sau bị Tôn Quyền sát hại.

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 88
  • Phòng thủ : 81
  • Mưu lược : 64
  • Công thành : 10
  • Tốc độ : 41

 

Chiến Pháp cơ bản:

Kiệt Trung: Bản thân tăng 9% sát thương phải chịu, toàn phe ta tăng 9% sát thương.

Chiến Pháp được tách:

Thấu Hiểu: Xóa hiệu quả có lợi của nhóm địch, ngăn địch hồi lính, duy trì 1 lượt.