• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Quan Vũ

Quan Vũ

Kết nghĩa với Lưu Bị và Trương Phi ở Đào Viên. Được người đời ca tụng với các điển tích oai hùng như "Ôn Tửu trảm Hoa Hùng", "Qua 5 ải trảm 6 tướng".
Quan Vũ sau khi hi sinh được bá tánh thần thánh hóa và được tôn thờ với danh xưng là "Quan Công".

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 97
  • Phòng thủ : 90
  • Mưu lược : 70
  • Công thành : 16
  • Tốc độ : 37

 

Chiến Pháp cơ bản:

Phong Kim: Bản thân giiảm 30% sát thương phải chịu, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Di Hoa: Giúp toàn phe ta chịu sát thương thường, duy trì 2 lượt, xóa toàn bộ hiệu quả bất lợi.