• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

My Phu Nhân

My Phu Nhân

Vợ của Lưu Bị, em của Mi Trúc. Bị lưu lạc cùng với Lưu Thiện trong trận Trường Bản và được Triệu Vân tìm thấy. Sau đó nhảy xuống giếng tự tử sau khi giao A Đẩu cho Triệu Vân.

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 1.5
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 4
  • Tấn công : 65
  • Phòng thủ : 48
  • Mưu lược : 80
  • Công thành : 11
  • Tốc độ : 41

 

Chiến Pháp cơ bản:

Lưu Nguyện: Tốn lính, toàn phe ta Lẩn Tránh, miễn dịch sát thương trong 1 lần bị tấn công kế tiếp.

Chiến Pháp được tách:

Thanh Nang: Mỗi lượt hồi 75% lính.