• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Cam Hoàng Hậu

Cam Hoàng Hậu

Vợ của Lưu Bị và là mẹ của Lưu Thiện. Hết lòng thay Lưu Bị lo việc trong nhà. Tuy là thiếp nhưng được Lưu Bị xem như chính cung. Không may mất sớm sau trận Xích Bích.

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 35
  • Phòng thủ : 52
  • Mưu lược : 86
  • Công thành : 15
  • Tốc độ : 21

 

Chiến Pháp cơ bản:

Thần Ân: Trong 3 lượt đầu tiên, nhóm phe ta tăng 11% sát thương mưu công (theo mưu lược), mỗi lượt có 50% hành động trước.

Chiến Pháp được tách:

Kỳ Lược: Tầm đánh bản thân +1, mưu công gây thêm 7.5% sát thương.