• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Mã Vân Lộc

Mã Vân Lộc

Em gái Mã Siêu, võ nghệ vô song. Theo Mã Siêu đến Trung Nguyên, rồi phải lòng Triệu Vân.
Sau đó gả cho Triệu Vân, cùng chồng và huynh trưởng kề vai chiến đấu.

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 89
  • Phòng thủ : 78
  • Mưu lược : 55
  • Công thành : 3
  • Tốc độ : 88

 

Chiến Pháp cơ bản:

Thiết Kỵ: Bản thân mỗi lượt sẽ tấn công thường 2 lần, tăng 15 tấn công.

Chiến Pháp được tách:

Chiến Dũng: Lượt đầu bản thân tăng 15 tấn công, lượt 3 gây thêm 15% sát thương, duy trì đến hết trận.