• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Tiểu Kiều & Đại Kiều

Tiểu Kiều & Đại Kiều

Tiểu Kiều, Đại Kiều là thê tử của Chu Du, Tôn Sách. Được mệnh danh là "Giang Đông Nhị Kiều", đều là mỹ nhân tuyệt sắc của thời đó.

 

  • Quốc gia: Ngô
  • COST: 3.5
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 80
  • Phòng thủ : 50
  • Mưu lược : 88
  • Công thành : 30
  • Tốc độ : 31

 

Chiến Pháp cơ bản:

Song Diễm: Một đơn vị địch giảm 35% sát thương mưu công, duy trì 2 lượt, sau đó mục tiêu giảm 35% sát thương, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Hiểm Trở: Một đơn vị địch giảm 22.5 phòng thủ (theo mưu lược), giảm 28.5 tốc độ (theo mưu lược), duy trì 2 lượt, hiệu quả kết thúc sẽ mưu công 1 lần (sát thương 67.5% theo mưu lược) tấn công 1 lần (sát thương 80.0%).