• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Từ Phu Nhân

Từ Phu Nhân

Vợ của Tôn Dực, tinh thông bói toán.
Từng khuyên Tôn Dực không nên mở yến tiệc vào ngày hung, Tôn Dực không nghe nên bị hành thích. Sau Từ phu nhân báo thù thành công.

 

  • Quốc gia: Ngô
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 4
  • Tấn công : 65
  • Phòng thủ : 63
  • Mưu lược : 51
  • Công thành : 10
  • Tốc độ : 64

 

Chiến Pháp cơ bản:

Đố Hậu: Đoạt 16 phòng thủ của nhóm địch (theo mưu lược), tăng đều cho nhóm phe ta, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Trách Phạt: Khiêu khích 1 đơn vị địch tấn công bản thân, địch giảm 19.2 tấn công (theo mưu lược), duy trì 2 lượt.