• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Lăng Thống

Lăng Thống

Tướng Ngô Quốc, con của Lăng Tháo. Biểu hiện tốt trong cuộc chiến, quan làm đến Phiên Tướng.
Lăng Thống do cha bị Cam Ninh sát hại nên luôn thù ghét Cam Ninh, nhưng sau được Cam Ninh cứu khi giao chiến với Nhạc Tiến nên kết nghĩa với Cam Ninh.

 

  • Quốc gia: Ngô
  • COST: 4.0
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 82
  • Phòng thủ : 85
  • Mưu lược : 41
  • Công thành : 10
  • Tốc độ : 49

 

Chiến Pháp cơ bản:

Quốc Sĩ: Trong 4 lượt đầu tiên, tấn công sẽ bỏ qua Lẩn Tránh, mỗi lượt có 60% Động Sát, miễn dịch Hỗn Loạn, Do Dự, Khiếp Chiến, Nóng Giận và Khiêu Khích.

Chiến Pháp được tách:

Bất Cập: Lượt thứ 4 có 50% khiến nhóm địch bị Khiếp Chiến, không thể tấn công thường, duy trì 3 lượt.

Chiến Pháp đề nghị

Sát Thương Chính: Kế Phản Kích (Tôn Kiên - 4 Sao, Bộ Chất - 4 Sao, Đổng Tập - 4 Sao), Phá Hồn ( Mã Đại - 4 Sao, Phục Thọ - 4 Sao), Thiết Binh (Đại Kiều - 4 Sao).