• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Lữ Mông

Lữ Mông

Trọng thần Tôn Ngô là tướng dũng mãnh, học thức uyên bác.
Từng anh dũng chống lại sự truy kích của Trương Liêu trong trận Tiêu Dao Tân, đánh bại Quan Vũ chiếm Kinh Châu, lập nhiều chiến công.

 

  • Quốc gia: Ngô
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 4
  • Tấn công : 86
  • Phòng thủ : 92
  • Mưu lược : 93
  • Công thành : 9
  • Tốc độ : 54

 

Chiến Pháp cơ bản:

Bạch Y: Trong 2 lượt đầu tiên, nhóm địch không thể tấn công thường, hiệu quả kết thúc sẽ mưu công toàn bộ địch (Sát thương 107.5%, theo mưu lược).

Chiến Pháp được tách:

Thần Binh: Trong 3 lượt đầu tiên, nhóm địch chịu thêm 15% sát thương (theo mưu lược).

Chiến pháp đề nghị:

Khống Chế Địch: Phản Sách ( Tôn Thượng Hương - 5 Sao, Trương Giác - 5 Sao).

Sát Thương Chính: Hạc Dực (Hàn Toại - 4 Sao, Hạ Hầu Uyên - 4 sao, Đinh Phụng - 4 sao), Khốn Quân (Trình Phổ - 4 Sao, Trình Dục - 4 Sao).