• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Ngô Phu Nhân

Ngô Phu Nhân

Mẹ của Tôn Sách, Tôn Quyền. Tài mạo song toàn. Giúp con trị vì Giang Đông, có nhiều cống hiến trong sự nghiệp của Tôn gia.

 

  • Quốc gia: Ngô
  • COST: 1.5
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 49
  • Phòng thủ : 66
  • Mưu lược : 80
  • Công thành : 2
  • Tốc độ : 87

 

Chiến Pháp cơ bản:

Uy Nghi: Trong 5 lượt đầu tiên, nhóm phe ta tăng 17 mưu lược (theo mưu lược). Hiệu quả kết thúc sẽ tăng 14% sát thương mưu công (theo mưu lược), duy trì đến hết trận.

Chiến Pháp được tách:

Thấu Hiểu: Xóa hiệu quả có lợi của nhóm địch, ngăn địch hồi lính, duy trì 1 lượt.