• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Chu Cơ

Chu Cơ

Con gái của Chu Du và Tiểu Kiều, là tuyệt thế mỹ nữ có tài trí vô song được kế thừa từ cha mẹ. Sau này trở thành vợ của Tôn Đăng, con của Tôn Quyền.

 

  • Quốc gia: Ngô
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 27
  • Phòng thủ : 50
  • Mưu lược : 85
  • Công thành : 12
  • Tốc độ : 37

 

Chiến Pháp cơ bản:

 Nghiệp Hỏa: Khiến nhóm địch chịu thêm 10% sát thương mưu công (theo mưu lược), bị Hỏa Công, mỗi lượt mất lính (sát thương 66.5% theo mưu lược), duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

 Thủy Kế: Mỗi lượt bản thân được hành động trước, có thể phản kích (Sát thương 26%, theo mưu lược), sau lần đầu tiên chịu sát thương sẽ vào Động Sát, miễn dịch Hỗn Loạn, Do Dự, Khiếp Chiến, Nóng Giận và Khiêu Khích.