• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Lữ Bố

Lữ Bố

Dũng mãnh thiện chiến, từng đấu với Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ở Hổ Lao Quan, một mình chống chọi 6 tướng của Tào quân.
Thiếu mưu lược, thay đổi thất thường, hám lợi, sau cùng bại dưới liên quân Tào Tháo và Lưu Bị.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 3.5
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 4
  • Tấn công : 101
  • Phòng thủ : 72
  • Mưu lược : 29
  • Công thành : 9
  • Tốc độ : 77

 

Chiến Pháp cơ bản:

Xạ KíchTấn công 1 nhóm địch 2 lần, bỏ qua tương khắc binh chủng (tỉ lệ sát thương 60%), địch bị tấn công trong lần đầu tiên sẽ bị hiệu ứng giảm sát thương mạnh trong lượt tấn công kế tiếp của mình, mỗi lần tấn công chọn mục tiêu riêng

Chiến Pháp được tách:

Vạn Tiễn PhátChuẩn bị 1 lượt, tấn công 1 lần toàn phe địch (tỉ lệ sát thương 75%), ngẫu nhiên khiến 1 đơn vị địch lượt tấn công kế sát thương giảm mạnh.