• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Xuất Nghĩa

Xuất Nghĩa

Tướng lĩnh dưới quyền Viên Thiệu, tinh thông chiến pháp của người Khương, thống lĩnh đội quân tinh nhuệ. Sau do ngạo mạn bị Viên Thiệu xử trảm.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 90
  • Phòng thủ : 69
  • Mưu lược : 58
  • Công thành : 25
  • Tốc độ : 61

 

Chiến Pháp cơ bản:

Tiên Đăng Sĩ: Bản thân mưu lược giảm 30, vào trạng thái Động Sát, miễn dịch Khiếp Chiến, Do Dự, Hỗn Loạn, Nóng Giận, Khiêu Khích, khi bị tấn công có thể phản kích (Tỉ lệ sát thương 87.5%) trong 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Phạm Vi: Bộ binh phe ta tấn công thường giảm 20%, chiến pháp chủ động, truy kích sát thương tăng 12.5%