• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Trương Ninh

Trương Ninh

Thủ lĩnh của Hoàng Cân Quân, con gái Trương Giác. Sau khi Hoàng Cân Quân bại trận, ẩn tính mai danh nhiều năm, lấy thân phận kế thừa Giáo Chủ Bình Đạo để lập mưu trả thù.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 37
  • Phòng thủ : 72
  • Mưu lược : 88
  • Công thành : 14
  • Tốc độ : 47

 

Chiến Pháp cơ bản:

Dư Âm: Mỗi lượt sẽ hút theo % tất cả thuộc tính của một đơn vị địch (theo mưu lược), tăng cho bản thân và 1 đồng đội, duy trì 1 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Thủy Kế: Mỗi lượt bản thân được hành động trước, có thể phản kích (Sát thương 26%, theo mưu lược), sau lần đầu tiên chịu sát thương sẽ vào Động Sát, miễn dịch Hỗn Loạn, Do Dự, Khiếp Chiến, Nóng Giận và Khiêu Khích.