• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Vu Cát

Vu Cát

Là đạo sĩ được lòng người, trị bệnh cho bá tánh tại vùng Ngô Quận, Cối Kê. Bị Tôn Sách dùng tội danh "Mê hoặc lòng người" truy bắt. Tôn Sách nói nếu gọi được mưa sẽ tha cho, cuối cùng dù gọi được mưa nhưng vẫn bị xử tử.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 20
  • Phòng thủ : 34
  • Mưu lược : 90
  • Công thành : 10
  • Tốc độ : 31

 

Chiến Pháp cơ bản:

Thuật Độc: Mưu công một đơn vị địch (Sát thương 84%, theo mưu lược), địch giảm 16 tấn công, duy trì 1 lượt, có 50% giúp 1 đồng đội hồi 76.5% lính (theo mưu lược).

Chiến Pháp được tách:

Hợp Lưu: Bản thân và 1 đồng đội hồi 65,5% lính (theo mưu lược)