• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Trương Lỗ

Trương Lỗ

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 4.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : --
  • Tấn công : 80
  • Phòng thủ : 91
  • Mưu lược : 112
  • Công thành : --
  • Tốc độ : 48

 

Chiến pháp cơ bản: Sư Quân Đạo

Toàn phe công, thủ, mưu +11, duy trì 2 lượt, hồi 56,5% lính (theo Mưu Lược).

Chiến pháp tách được: Hỏa Tích

Công thường xong sẽ hỏa công mục tiêu lần nữa (sát thương 96%, theo Mưu Lược), xóa hiệu quả có lợi của địch.

Chiến pháp đề nghị:

Khống chế địch: Uy Hiếp (Ngô Lan - 3 Sao).