• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Trương Bảo

Trương Bảo

Nhị đệ của Trương Giác, tự xưng là Địa Công Tướng.
Nghe nói biết dùng yêu thuật, khiến Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn lâm vào khổ chiến. Cuối cùng bị Nghiêm Chính hạ gục.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 4.0
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 4
  • Tấn công : 77
  • Phòng thủ : 87
  • Mưu lược : 88
  • Công thành : 9
  • Tốc độ : 50

 

Chiến Pháp cơ bản:

Dị Đạo: Mưu công 1 đơn vị địch (Sát thương 62%), chuyển 7.7 tấn công cho bản thân (theo mưu lược), duy trì 1 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Sở Ca: Chuẩn bị lượt 1, nhóm địch bị Sợ Hãi, mỗi lượt mất rất nhiều lính (Sát thương 63.5%, theo mưu lược), duy trì 2 lượt.

Chiến pháp đề nghị:

Khống Chế Địch: Loạn Trận (Mãn Sủng - 3 Sao).