• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Triệu Vân

Triệu Vân

Một trong ngũ hổ tướng của Thục. Khí khái oai hùng, dũng mãnh hơn người. Lập nhiều chiến tích trong các trận Bác Vọng Pha, Trường Bản Pha, Hán Thủy.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 95
  • Phòng thủ : 78
  • Mưu lược : 64
  • Công thành : 3
  • Tốc độ : 89

 

Chiến Pháp cơ bản:

Cố Thủ: Khi bị tấn công hoặc mưu công, có 25% giảm 60% sát thương phải chịu lần này.

Chiến Pháp được tách:

Phương Trận: Trong 3 lượt đầu tiên, nhóm phe ta mỗi lượt có 35% Chia Quân, tấn công thường sẽ gây 60% sát thương cho địch gần đó.