• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Văn Xú

Văn Xú

Tướng lĩnh của Viên Thiệu, ngang tài ngang sức Triệu Vân.
Từng đánh bại Trương Liêu, Từ Hoảng. Sau trúng kế của Tào Tháo nên bị trảm dưới tay Quan Vũ trong cuộc chiến ở Diên Tân.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 91
  • Phòng thủ : 89
  • Mưu lược : 50
  • Công thành : 15
  • Tốc độ : 23

 

Chiến Pháp cơ bản:

Phấn Uy: Tấn công nhóm địch (Sát thương 65%), Khiêu Khích địch tấn công mình, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Hăng Hái: Bản thân 40% sát thương, duy trì 1 lượt.