• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Lữ Cơ

Lữ Cơ

Con gái của Lữ Bố và Nghiêm Thị. Tuy từng có hôn ước với con trai của Viên Thuật nhưng lại bị bắt về khi trên đường đến Thọ Xuyến.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 92
  • Phòng thủ : 66
  • Mưu lược : 50
  • Công thành : 15
  • Tốc độ : 22

 

Chiến Pháp cơ bản:

Di Dũng: Chuẩn bị lượt 1, tấn công nhóm địch (Sát thương 122.5%), địch bị Do Dự, không thể dùng chiến pháp chủ động, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Xung Phong: Bản thân gây thêm 15% sát thương, duy trì 1 lượt, tấn công một đơn vị địch (Sát thương 90%).