• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Quản Hợi

Quản Hợi

Tướng lĩnh của Hoàng Cân. Từng dẫn binh đánh quân Khổng Dung ở Đô Xương. Về sau bị trảm dưới tay Quan Vũ.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 91
  • Phòng thủ : 70
  • Mưu lược : 33
  • Công thành : 5
  • Tốc độ : 84

 

Chiến Pháp cơ bản:

Cướp Đoạt: Tấn công thường xong sẽ tấn công lần nữa (Sát thương 25%), có 30% hồi lính.

Chiến Pháp được tách:

Viễn Công: Tầm đánh bản thân +1, tăng 7.5 tấn công.