• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Trương Liêu

Trương Liêu

Danh tướng Tào Ngụy, theo Tào Tháo chinh chiến, lập nhiều chiến công.
Trong trận Tiêu Dao Tân, suýt bắt sống được Tôn Quyền, uy chấn Giang Đông, trở thành vị danh tướng được tôn sùng qua bao đời.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 1
  • Tấn công : 92
  • Phòng thủ : 88
  • Mưu lược : 63
  • Công thành : 4
  • Tốc độ : 98

 

Chiến Pháp cơ bản:

Thần Tập: Tấn công nhóm địch (Sát thương 100%), khiến địch giảm tốc 20%, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Xung Phong: Bản thân gây thêm 15% sát thương, duy trì 1 lượt, tấn công một đơn vị địch (Sát thương 90%).