• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Nghiêm Thị

Nghiêm Thị

Vợ của Lữ Bố. Khi Tào Tháo tấn công Hạ Phì, Trần Cung khuyên Lữ Bố đánh bọc phía sau địch, Lữ Bố không nghe theo để rồi bại dưới tay Tào Tháo.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 90
  • Phòng thủ : 63
  • Mưu lược : 67
  • Công thành : 1
  • Tốc độ : 75

 

Chiến Pháp cơ bản:

Khiếp Nhược: Trong 3 lượt đầu tiên, khiến một đơn vị địch -1 tầm đánh, giảm 18% sát thương mưu công (theo mưu lược).

Chiến Pháp được tách:

Truy Sát: Từ lượt 4 trở đi, nhóm phe ta mỗi lượt có 35% tấn công thường 2 lần, duy trì 4 lượt.