• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Lữ Bố

Lữ Bố

Dũng mãnh thiện chiến, từng đấu với Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ở Hổ Lao Quan, một mình chống chọi 6 tướng của Tào quân.
Thiếu mưu lược, thay đổi thất thường, hám lợi, sau cùng bại dưới liên quân Tào Tháo và Lưu Bị.

 

  • Quốc gia: Hùng
  • COST: 4.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 108
  • Phòng thủ : 92
  • Mưu lược : 28
  • Công thành : 3
  • Tốc độ : 100

 

Chiến Pháp cơ bản:

Vô Song: Bản thân tăng 22.5 tấn công, tầm đánh +2, vào Động Sát, miễn dịch Hỗn Loạn, Do Dự, Khiếp Chiến, Nóng Giận và Khiêu Khích, bị tấn công thường sẽ phản kích (Sát thương 100%), khiêu khích địch tấn công bẩn thân, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Xông Pha: Chuẩn bị lượt 1, tấn công nhóm địch (Sát thương 140%).