• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Tư Mã Huy

Tư Mã Huy

Lưu Bị bị Thái Mạo đuổi đánh, Tư Mã Huy đã cho hắn tá túc 1 đêm và nói hắn biết ai có được "Ngọa Long", "Phượng Sồ" sẽ có thiên hạ.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 10
  • Phòng thủ : 36
  • Mưu lược : 92
  • Công thành : 16
  • Tốc độ : 29

 

Chiến Pháp cơ bản:

Danh Sĩ: Toàn phe ta tăng 17.5 mưu lược, mỗi lượt có 50% giảm 11% sát thương phải chịu trong lượt (theo mưu lược).

Chiến Pháp được tách:

Tước Phục: Mưu công địch 1 lần (Sát thương 82.5%, theo mưu lược).