• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Phan Phượng

Phan Phượng

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : --
  • Tấn công : 115
  • Phòng thủ : 101
  • Mưu lược : 50
  • Công thành : --
  • Tốc độ : 110

 

Chiến pháp cơ bản: Phan Phượng

Tấn công mạnh một đơn vị địch (sát thương 177,5%), bản thân rơi vào hỗn loạn trong lượt kế.

Chiến pháp tách được: Thiện Binh Bất Quả

Mỗi lượt đều hồi phục lính (tỉ lệ hồi phục 90%), có 30% xác suất hồi phục lính (tỉ lệ hồi phục 150%).

Chiến pháp đề nghị:

Hồi máu (hỗ trợ): Động Sát (Trương Tùng - 3 Sao).