• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Trương Hoán

Trương Hoán

Có công lớn trong cuộc chiến đối ngoại của Đông Hán, nhiều lần chiêu hàng ngoại tộc.
Sau này bị hoạn quan lợi dụng, dẫn quân tấn công Đậu Vũ. Sau đó tự trách bản thân, không nhận phong hầu.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 78
  • Phòng thủ : 79
  • Mưu lược : 88
  • Công thành : 20
  • Tốc độ : 33

 

Chiến Pháp cơ bản:

Uy Chấn: Khiến nhóm địch bị Sợ Hãi, mỗi lượt mất một lượng lính (Sát thương 32%, theo mưu lược), giảm 10% mưu lược, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Bách Nhuệ: Bản thân tăng 16 tấn công, phòng thủ, mưu lược, tốc độ