• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Vương Mỹ Nhân

Vương Mỹ Nhân

Mẹ của Hán Hiến Đế, tài sắc vẹn toàn, được Hán Linh Đế sủng ái. Trong cuộc chiến giành ngôi vị, bị Hà Thái Hậu hạ độc.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 60
  • Phòng thủ : 78
  • Mưu lược : 83
  • Công thành : 3
  • Tốc độ : 86

 

Chiến Pháp cơ bản:

Độc Oán: Mưu công 1 đơn vị địch (Sát thương 88.5%, theo mưu lược), ngan hồi lính, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Mưu Tập: Chuẩn bị lượt 1, mưu công nhóm địch (Sát thương 115.5%, theo mưu lược).