• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Linh Đế

Linh Đế

Hoàng đế đời thứ 12 của Đông Hán, bất tài vô dụng, bị Thập Thường Thị nắm quyền.
Mất sau cuộc bình định loạn Hoàng Cân. Lưu Biện và Lưu Hiệp không ngừng tranh đoạt ngôi vị.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 3.5
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 4
  • Tấn công : 81
  • Phòng thủ : 91
  • Mưu lược : 84
  • Công thành : 13
  • Tốc độ : 65

 

Chiến Pháp cơ bản:

 Hồi Quang: Từ lượt 3 trở đi, bản thân không thể hồi lính, tầm đánh +1, vào Chia Quân, tấn công sẽ gây 5% sát thương cho địch gần đó. Nhóm địch bị Sợ Hãi, mối lượt mất 29.5% lính (theo mưu lược), duy trì đến hết trận.

Chiến Pháp được tách:

 Tị Phong: Trong 3 lượt đầu tiên, nhóm phe ta giảm 15% sát thương phải chịu (theo mưu lược).