• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Hà Thái Hậu

Hà Thái Hậu

Em gái Hà Tiến, mẹ của Lưu Biện.
Sau khi Linh Đế qua đời, vì giành ngôi cho Lưu Biện mà hạ độc mẹ của Hiến Đế, sau này hai mẹ con cùng bị Đổng Trác sát hại
.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 68
  • Phòng thủ : 67
  • Mưu lược : 81
  • Công thành : 10
  • Tốc độ : 53

 

Chiến Pháp cơ bản:

 Phù Mộng: Khi nhóm phe ta bị tấn công lần đầu sẽ Lẩn Tránh, miễn sát thương. Trong 4 lượt đầu, khi bị địch tấn công có 50% giảm 15% sát thương phải chịu (theo mưu lược).

Chiến Pháp được tách:

 Không Thành: Trong 2 lượt đầu tiên, bản thân bị tấn công có 40% vào Lẩn Tránh, miễn dịch sát thương.