• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Thông Tin Cơ Bản

Cẩm nang> Tính Năng


Nội dung

Chi tiết

Tên Thế Lực

Tên người chơi trong game.

Tên Thế Lực Cá Nhân

Có liên quan đến lãnh địa chiếm được, thành phụ xây dựng và số cứ điểm của người chơi, điểm thế lực càng cao, hạng cá nhân càng cao.

Lãnh Địa

Đất thuộc về người chơi gọi là lãnh địa, lãnh địa sở hữa không thể vượt quá số lượng lãnh địa tối đa, điểm danh vọng càng cao giới hạn tối đa lãnh địa càng cao.

Danh Vọng

Điểm danh vọng sẽ tăng theo thời gian, có thể nhận thông qua hoàn thành nhiệm vụ.

Tài Nguyên

Có thể nhận từ sản lượng tài nguyên mỗi giờ, sản lượng tài nguyên kiến trúc thành, thưởng nhiệm vụ, thưởng Diễn Võ. Tài nguyên có thể dùng để xây thành, chiêu binh cho đội quân.

Sản Lượng Tài Nguyên

Mỗi giờ sẽ nhận một lượng tài nguyên nhất định. Có thể tăng sản lượng tài nguyên bằng cách chiếm lĩnh càng nhiều Đất cấp cao, tăng cấp kiến trúc trong thành tương ứng.

Xu

Có thể nhận mỗi ngày khi thu thuế. Dùng chiêu mộ Tướng, chuyển hóa EXP chiến pháp x1, tăng danh sách xây tạm thời.

Ngọc

Ngọc nhận được khi nạp thẻ. Dùng để chiêu mộ Danh Tướng, chuyển hóa EXP chiến pháp x2, hoàn thành ngay xây kiến trúc.